دوشنبه 3 تير 1398   14:13:56

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی دفتر

دفتر سیاسی و انتخابات
 * دفتر امور سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی است که امور مربوطه به حوزه سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان کهگیلویه و بویراحمد را به انجام می رساند و در این راستا تحت عنوان مدیرکل اداره سیاسی و انتخابات، معاون دفتر سیاسی و انتخابات و کارشناسان مسئول و کارشناسان به ایفای شرح وظایف می پردازند.
 
معرفی مدیرکل ، معاون و کارشناسان
 
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات: سید علی پرواز

 حوزه اختیارات و وظایف دفتر سیاسی و انتخابات درگفتگو با مدیرکل :

 
اداره کل سیاسی و انتخابات کنونی در چند حوزه فعالیت می کند: نظارت بر فرمانداری ها  و بخشداری های استان از مرحله انتصاب تا ارزیابی عملکرد، گفتنی است با توجه به اینکه امضای حکم بخشداران از وزیر کشور به استانداران تفویض شده است، بنابراین انتخاب بخشداران،مصاحبه، تکمیل پرونده و پیگیری صدور حکم آنها بر عهده اداره کل سیاسی و انتخابات است.
برگزاری انتخابات، که هر چند سال یکبار برگزار می شود، ولی معمولا یک سال قبل و بعد این اداره درگیر فراهم نمودن مقدمات و مؤخرات برگزاری انتخابات می شود.
همچنین نظارت بر تشکلها و احزاب، پیگیری امور مربوط به  کمیسیون های کارگری و دانشجویی استانو حل و فصل تحصن ها و اعتصاب ها در صورتی که جنبه سیاسی امنیتی به خود بگیرند، بر عهده اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری است.
موضوعات مربوط به تقسیمات کشوری، الحاق، انتزاع، ارتقاء و ... نیز از جمله وظایف دیگر دفتر است.
 
خطوط قرمز در مسئولیت سیاسی :
 
تعهد به کار، فدا نکردن اصالت شغلی در مسایل باندی، ارجحیت اصالت سازمانی و ماهیت شغلی بر نگاه سیاسی، پیگیری حقوق مردم و بستر سازی برای فعالیت همه نگرش و جریان های سیاسی- امانت داری در انتخابات
 
 
معاون مدیر کل :  هادی فتاحی
سوابق شغلی و تحصیلی معاون دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری

 • معاون جهاد سازندگی شهرستان کهگیلویه
 • معاون جهاد کشاورزی شهرستان دنا
 • رئیس اداره توسعه روستایی و برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی
 • مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تولید استان
 • مدیر امور عشایر شهرستان کهگیلویه
 • مدیر تعاون روستایی شهرستان کهگیلویه
 • کارشناس مسئول امور اجتماعی استانداری
 • کارشناس سازمان های مردم نهاد استانداری
 • معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری
 • کارشناس کشاورزی( مهندسی و دامپروری)
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل
 • دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی ( جامعه شناسی سیاسی)
 • استاد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور استان


*مسئول دفتر: سیاوش کرمی
سایر پست های دفتر سیاسی و انتخابات استانداری
* کارشناس هماهنگی و پیگیری
*رئیس گروه امور سیاسی، اقوام و مذاهب
*کارشناس امور سیاسی
* کارشناس امور سیاسی
*کارشناس اقوام و مذاهب
*رئیس گروه امور انتخابات و تقسیمات کشوری
*کارشناس مسئول امور انتخابات و تقسیمات کشوری
*کارشناس امور انتخابات
*کارشناس امور تقسیمات کشوری
* کارشناس فنی تقسیمات کشوری

*کمیسیون های دفتر سیاسی و انتخابات استانداری :

*کمیسیون کارگری شورای تأمین استان
*کمیسیون دانشجویی شورای تأمین استان
*کمیسیون اقوام، فرق، مذاهب و اقلیت های دینی
*کمیسیون احزاب و تشکل ها
 

 

 

 معرفی مدیر و کارشناسان دفتر سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

نام

عنوان پست

تلفن

سید کرامت کریمی

مدیر کل سیاسی و انتخابات

33227514

هادی فتاحی

معاون مدیر کل سیاسی و انتخابات

33220114

محمدباقر شریفی

کارشناس مسئول انتخابات و تقسیمات کشوری

33233675

علی صمدی فر

کارشناس امور سیاسی

33233675

سید شهاب الدین حسینیان

کارشناس امور انتخابات

33220114

مسعود نوری

کارشناس امور سیاسی

33233675

یوسف رخ فروز

کارشناس مسئول امور سیاسی

33233675

حسن کشاورز

کارشناس تقسیمات کشوری

33233675

آدینه صالحی 

کارشناس پیگیری و هماهنگی

33220114

سیاوش کرمی

مسئول دفتر مدیرکل

33227514

فاطمه محمدیان

کارشناس اطلاعات و اخبار

33220114

فاکس دفتر

33225515

پیش شماره : 074

روزهای ملاقات عمومی مدیرکل دفتر سیاسی وانتخابات: دوشنبه ساعت 12-9 صبح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

شرح وظایف


عنوان پست/ شغل: مدیر کل دفتر  امور سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویر احمد              شماره پست/ شغل: 53- 22

سید علی پرواز

 

شرح وظایف:
 1. نظارت بر کار افراد تحت سرپرستی و تقسیم عادلانه کار بین کارکنان
 2. بررسی گزارشات و مدارک واضح در مورد متقاضیان تأسیس حزب، جمعیت و انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شدهدر حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور
 3. نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعالت احزاب، جمعیتها، انجمن اسلامی و ارسال گزارشات در این مورد به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط
 4. پیگیری و تشکیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی جهت صدور مجوزهای لازم
 5. دریافت و پیگیری درخواست های اقشار و گروهها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایهای مطابق دستور العمل های قانونی
 6. تهیه و تدوین برنامه ها و سیاستهای عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 7. جمع آوری و جمع بندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به وزارت کشور
 8. پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی و احتماعی و فرهنگی به منظور آگاهی از دیدگاه های آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان
 9. انجام امور مربوط به کلیه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانین مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آن
 10. نظارت بر تهیه و تنظیم آمارهای مورد نیاز انتخابات و نتیجه گیری از پیشرفت کار
 11. بررسی و انجام مطالعات لازم در مورد ایجاد انتزاع و الحاق و با تبدیل نقاط مختلف استان به روستاها، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و ارائه نظرات و پیشنهادات مناسب به وزارت کشور
 12. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان پست/ شغل: معاون دفتر  امور سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویر احمد              شماره پست/ شغل: 54- 22
شرح وظایف:
 1. نظارت بر کار افراد تحت سرپرستی و تقسیم عادلانه کار بین کارکنان
 2. بررسی گزارشات و مدارک واضح در مورد متقاضیان تأسیس حزب، جمعیت و انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور
 3. نظارت ومراقبت مستمر از نحوه فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن اسلامی و ارسال گزارشات در این مورد به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط
 4. پیگیری و تشکیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسی و جهت صدور محورهای لازم
 5. دریافت و پیگیری درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایهای مطابق دستور العمل های قانونی
 6. تهیه و تدوین برنامه ها و سیاستهای عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 7. جمع آوری و جمع بندی اخبار و گزارشات سیاسی استان و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به وزارت کشور
 8. پیگیری و اجرای برنامه های مربوط به نشست های مستمر با نخبگان و شخصیت های ذی نفوذ سیاسی و احتماعی و فرهنگی به منظور آگاهی از دیدگاه های آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان
 9. انجام امور مربوط به کلیه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانین مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آن
 10. نظارت بر تهیه و تنظیم آمارهای مورد نیاز انتخابات و نتیجه گیری از پیشرفت کار
 11. بررسی و انجام مطالعات لازم در مورد ایجاد انتزاع و الحاق و با تبدیل نقاط مختلف استان به روستاها، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری و ارائه نظرات و پیشنهادات مناسب به وزارت کشور
 12. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/ شغل: مسئول دفتر  امور سیاسی و انتخابات استانداری کهگیلویه و بویر احمد              شماره پست/ شغل: 49 - 22
سیاوش کرمی

 
شرح وظایف:
 1. برگزاری جلسات دفتر و هماهنگی با کارشناسان و معاون دفتر
 2. پیگیری نامه های وارده به دفتر و ارسال آن به دبیرخانه
 3. انجام کلیه امور مربوط به دفتر از جمله : دریافت و ارسال نامه از طرف کارشناسان و هماهنگی با دفتر
 4. دریافت نامه ها، اوراق ،پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه
 5. تفکیک و توزیع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه و پیگیری آنها
 6. انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل های خصوصی
 7. تنظیم لیست متاضیان ملاقات با مدیر مربوطه و تعیین وقت ملاقات برای آنها
 8. تهیه و تنظیم گزارشات پیرامون وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر
 9. تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات و جدول های مربوطه به حوزه
 10. انجام هماهنگی لازم برای تنظیم برنامه های مدیر اعم از بازدید ، ملاقات و جلسات
 11. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنوان پست/ شغل: کارشناس مسئول امور سیاسی                             شماره پست/ شغل: 48 - 22
یوسف رخ فروز
شرح وظایف:
 1. تهیه گزارش از فعالیت احزاب و گروه های سیاس و مطبوعات
 2. تهیه گزارش از فعالیت های اقوام، اهل سنت ، فرق ضاله و دراویش
 3. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون دانشجویی استان و پیگیری مسائل محیط های دانشگاهی
 4. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون کارگری استان و پیگیری مسائل کارگری
 5. بررسی تقاضاهای احزاب و گروه هاسی سیاسی و ... در خصوص برگزاری تجمعات و گروه ها در سطح استان
 6. بررسی صدور مجوز جهت احزاب، گروه های سیاسی، شعب و شاخه احزاب و گروه ها در سطح استان
 7. جمع بندی از مواضع و دیدگاه های احزاب، گروه ها و تشکل ها
 8. تنظیم روابط و مشاوره به کارشناسان فرمانداریها در راستای اجرای دستور العمل ها و مقررات ابلاغی مرتبط
 9. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
عنوان پست/ شغل: کارشناس امور سیاسی                             شماره پست/ شغل: 51 - 22
علی صمدی فر
شرح وظایف:
 1. تهیه گزارش از فعالیت احزاب و گروه های سیاس و مطبوعات
 2. تهیه گزارش از فعالیت های اقوام، اهل سنت ، فرق ضاله و دراویش
 3. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون دانشجویی استان و پیگیری مسائل محیط های دانشگاهی
 4. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون کارگری استان و پیگیری مسائل کارگری
 5. بررسی تقاضاهای احزاب و گروه هاسی سیاسی و ... در خصوص برگزاری تجمعات و گروه ها در سطح استان
 6. بررسی صدور مجوز جهت احزاب، گروه های سیاسی، شعب و شاخه احزاب و گروه ها در سطح استان
 7. جمع بندی از مواضع و دیدگاه های احزاب، گروه ها و تشکل ها
 8. تنظیم روابط و مشاوره به کارشناسان فرمانداریها در راستای اجرای دستور العمل ها و مقررات ابلاغی مرتبط
 9. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
عنوان پست/ شغل: کارشناس امور سیاسی                             شماره پست/ شغل: 52 - 22
مسعود نوری
شرح وظایف:
 1. تهیه گزارش از فعالیت احزاب و گروه های سیاس و مطبوعات
 2. تهیه گزارش از فعالیت های اقوام، اهل سنت ، فرق ضاله و دراویش
 3. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون دانشجویی استان و پیگیری مسائل محیط های دانشگاهی
 4. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون کارگری استان و پیگیری مسائل کارگری
 5. بررسی تقاضاهای احزاب و گروه هاسی سیاسی و ... در خصوص برگزاری تجمعات و گروه ها در سطح استان
 6. بررسی صدور مجوز جهت احزاب، گروه های سیاسی، شعب و شاخه احزاب و گروه ها در سطح استان
 7. جمع بندی از مواضع و دیدگاه های احزاب، گروه ها و تشکل ها
 8. تنظیم روابط و مشاوره به کارشناسان فرمانداریها در راستای اجرای دستور العمل ها و مقررات ابلاغی مرتبط
 9. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
عنوان پست/ شغل: کارشناس مسئول امور سیاسی و انتخابات                             شماره پست/ شغل: 54 - 22
محمدباقر شریفی

 شرح وظایف:
 
 1. اجرای امور انتخابات در سطح استان
 2. انجام امور مربوط به کلیه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانین مربوطه
 3. انجام امور مربوط به انتخابات ها
 4. تهیه نقشه های تقسیمات کشوری
 5. تهیه طرح های توجیهی پیشنهادی جهت ارتقاء سطح دهستان، شهر، بخش و شهرستان در سطح استان
 6. تهیه و تنظیم آمارهای مورد نیاز مسئولین در خصوص مناطق سکونتی استان، جمعیتی و تقسیمات کشوری
 7. انجام گزارشات پیرامون مسائل و مشکلات تقسیمات کشوری
 8. تحقیق و بررسی نیازمندی های استان جهت توسعه استان
 9. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
عنوان پست/ شغل: کارشناس امور انتخابات                             شماره پست/ شغل: 55 - 22
سید شهاب الدین حسینیان

 

شرح وظایف:
 1. اجرای امور انتخابات در سطح استان
 2. انجام امور مربوط به کلیه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانین مربوطه
 3. انجام امور مربوط به انتخابات ها
 4. تهیه نقشه های تقسیمات کشوری
 5. تهیه طرح های توجیهی پیشنهادی جهت ارتقاء سطح دهستان، شهر، بخش و شهرستان در سطح استان
 6. تهیه و تنظیم آمارهای مورد نیاز مسئولین در خصوص مناطق سکونتی استان، جمعیتی و تقسیمات کشوری
 7. انجام گزارشات پیرامون مسائل و مشکلات تقسیمات کشوری
 8. تحقیق و بررسی نیازمندی های استان جهت توسعه استان
 9. انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
 
شرح وظایف دفتر سیاسی و انتخابات استانداری:
 
 • بررسی و پیگیری مسائل ومشکلات کارگران ، واحد های کارگری
 •  بررسی و پیگیری مسائل ومشکلات دانشجویان
 • بررسی مسائل قومی و پیش بینی زمینه های وقوع بحران های سیاسی و اجتماعی در ارتباط با قوم گرایی
 • صدور مجوز فعالیت برای احزاب و انجمن های صنفی
 • نظارت بر فعالیتهای احزاب وتشکلهای سیاسی
 • صدور مجوز راهپیمایی وتجمع
 • برگزاری گردهمایی فرمانداران
 • برگزاری گردهمایی بخشداران و مسئولین دفاتر سیاسی
 •     ارتقاء سطح دانش مدیریتی فرمانداران و بخشداران
 • برگزاری انتخابات
 •     پیگیری مسائل و رخدادهای سیاسی، عوامل نارضایتی در کشور و استان و پیشگیری از بروز بحران های سیاسی
 • اطلاع رسانی از وضعیت شاخص های سیاسی استان
 • تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی کشور
 • تهیه گزارش و انعکاس وقایع حوزه سیاسی به مرکز
 • پیگیری امور مربوطه به انتصابات حوزه سیاسی
 • نظارت بر عملکرد فرمانداریها و بخشداریها
 • تهیه طرحها و پیشنهادات لازم برای ارتقاء مراکز دهستانها و بخش ها
 • تشکیل ستاد انتخابات استان و تهیه ملزومات و تجهیزات برگزاری انتخابات
 • برگزاری دوره های آموزشی توجیهی انتخابات
 • برگزاری دوره های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران
 • تشکیل جلسات کمیسیون دانشجویی
 • تشکیل جلسات کمیسیون کارگری
 • تشکیل کمیسیون اقوام، فرق، مذاهب و اقلیت های دینی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عنوان پست/ شغل: کارشناس هماهنگی و پیگیری                            شماره پست/ شغل: 55 - 22
آدینه صالحی

 

شرح وظایف:
- پیگیری امور مربوط به دفتر
- پیگیری نامه های ارسالی
- انجام امورمحوله

 

چارت تشکیلاتی

خدمات و فرآیندها

تهیه فرم اخذ گزارش نمازجمعه از فرمانداریها 
فايلها
فرم نمونه نماز جمعه.docx 17.011 KB
گزارش نمازجمعه هر هفته توسط دفترامور سیاسی و انتخابات از فرمانداریها و بخشداریها اخذ و سپس در قالب یک بولتن به وزارت کشور ارسال می گردد.

قوانین و مقررات

فايلها
142806-06[1].tif 887.378 KB
تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات 
فايلها
mojavez-bargozari-marasemat.pdf 195.048 KB
راهبردهای انتخاباتی
فايلها
راهبردهاي انتخاباتي .pdf 162.624 KB
قانون احزاب
فايلها
قانون احزاب.pdf 1.29 MB
راهبردهای انتخاباتی
فايلها
راهبردهاي انتخاباتي مقام معظم رهبريr.pdf 326.463 KB
شعارسال
سال حمایت از کالای ایرانی
شعار سال
شعار سال

آلبوم تصاوير

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 11872
تعداد بازديد کنندگان سايت: 15703216 تعداد بازديد زيرپورتال: 11879 اين زيرپورتال امروز: 27 سایت در امروز: 13133 اين صفحه امروز: 23
مجری سایت:شرکت سیگما